Zarząd


SKŁAD ZARZĄDU P.Z.W. KOŁA SOCHACZEW- MIASTO
(zatwierdzony na Zebraniu Sprawozdawczym 26.02.2017r.)


1. Adam Barański - Prezes / od 02.2019 /

2.
 Marek Panek  - V-ce Prezes ds. organizacji

3. Ryszard Nowakowski - V-ce Prezes ds. Sportu 

4. Andrzej Kakareko – Sekretarz

5. Włodzimierz Mazur – Gospodarz

6. Elżbieta Barańska – Skarbnik

7. Michał Jędrzejewski - Rzecznik Dyscyplinarny

KAPITANAT SPORTOWY


1. Marcin Bylinowicz - Kapitan Sportowy

2. Mariusz Kęska– Członek Kapitanatu

3. Paweł Dudek -Członek kapitanatu

4.Artur Skrzypkowski-członek kapitanatuSĄD KOLEŻEŃSKI

1.Bechcicki Zbigniew – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
2.Szymański Henryk  - wiceprzewodniczący  Sądu Kol.
3.Cichy Michał            –   sekretarz Sądu Kol.


..........................................................................................................

KOMISJA REWIZYJNA
1.Kowalski Zdzisław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.Gałązka Marian – Członek Komisji Rew. 

3.Mariusz Rojewski- sekretarz Komisji Rew.


..........................................................................................................

SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA

1.Marek Panek  

2. Michał Jędrzejewski 

3 .Mariusz Kęska            


...........................................................................................................

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

1.–Ryszard Nowakowski- Przewodniczący Komisji

2.- Adam Barański– Członek Komisji

3.- Andrzej Bylinowicz- Członek Komisji

4.- Panek Marek- Członek Komisji

5.- Kakareko Andrzej -Członek Komisji


...........................................................................................................

SKŁAD KOMISJI ZARYBIENIOWEJ

1. Włodzimierz Mazur - Przewodniczący Komisji

2. Andrzej Bylinowicz- Członek Komisji

3. Panek Marek - Członek Komisji

4. Kakareko Andrzej - Członek Komisji

5. Gałązka  Marian - Członek komisji

............................................................................................................

DELEGACI NA OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW
(w/g ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Okręgu)
1.Nowakowski Ryszard - Delegat
2.Bylinowicz Andrzej - Delegat
3.Panek Marek - Delegat
4.Mazur Włodzimierz - Delegat
5.Barański Adam - Delegat

6.Skrzypkowski Artur- Z-ca delegata