Wysokość Składek 2022r


skladka-czl.pdf

zasady-ulg.pdf

sklokreg.pdf

Przypominamy wszystkim wędkarzom iż opłaty za wędkowanie za rok 2022 uiszczamy do końca KWIETNIA, po tym terminie będzie opłata już z wpisowym.


wyssklczl.pdf

wysskl2.pdf

infomacja.pdf


ulgi-w-2020.jpg

porzumienia-2020.jpg

sklczlonkowska-2020.jpg

tabela-skladek-okreg2020.jpg


tabela-skladek-2019.jpg

skladka-czl2019.jpg

ulgi-2019.jpg


WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2018r.
Składka członkowska :
- podstawowa - 86 zł.
- ulgowa(50 %-dla odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, młodzież szkolna od 16 do 24 lat, kobiety po ukończeniu 60 i mężczyźni po ukończeniu 65 lat)- 43 zł.
- ulgowa(75 %-dla odznaczonych złotą odznaką z wieńcem oraz dla uczestników do lat 16) - 22 zł.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI OKRĘGOWEJ W OKRĘGU SKIERNIEWICKIM w 2018 r.
Składka okręgowa:
- podstawowa - 110 zł
- ulgowa -młodzież szkolna od 16-24 lat,za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej 65 zł
- mężczyźni po ukończeniu 65 lat pod warunkiem posiadania stażu członkow. w PZW powyzej 10 lat, 65 zł
- kobiety po ukończeniu 60 lat pod warunkiem posiadania stażu członkow. w PZW powyżej 10 lat 65 zł.      - ulgowa dla członka od 80 roku życia 15 zł.                                                                                 ulgowa - dla członka Okręgu PZW Skierniewice od 80 roku życia 15 zł                                            

członkowie Okręgu PZW Skierniewice odznaczeni odznaką złotą z wieńcami 0,00                               

członek honorowy-na podstawie posiadanej legitymacji członkowskiej zwolnieni.                                  

 Składka okresowa dla członka PZW/jeden dzień- 20 zł / trzy dni  - 40 zł  /siedem dni - 60 zł

 podstawa-legitymacja członkowska z opłaconą (minimum) składką członkowską na 2017r. plus zezwolenie i hologram Na dowodzie wpłaty należy napisać,dodatkowo nr. legitymacji i datę wędkowania.

Opłata okresowa dla niezrzeszonych jednodniowa podstawa-karta wędkarska!- 40 zł Na dowodzie wpłaty należy napisać, dodatkowo nr.legitymacji i datę wędkowania. 

Cudzoziemiec nie musi posiadać karty wędkarskiej.

Wpisowe:
- wpisowe członka zwyczajnego - 25 zł.
- uczestnika do lat 16 - 12 zł.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską:
- dorośli - 30 zł
- uczestnik do lat 16 - Bez opłaty.
- Legitymacja członkowska-5 zł.

2.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ NA 2018R.

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW,
ale tylko w ramach łowiska o dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
2. Ogólnie związkowa składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do 16lat w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust.2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej
za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW,
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. Nr.1, stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń
na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów

7.System ulg określony w załączniku nr. pkt.2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek