Regulaminy
Regulamin organizacyjny koła PZW:
reg_org.kola.pdf
Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków i instrukcja pracy sądów koleżeńskich PZW:
przewinienia.pdf
Regulamin komisji rewizyjnych PZW:
kom_rewiz.pdf
Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych PZW:
dyscyplinar.pdf
Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW:
odznaki.pdf
wniosek o nadanie odznaczenia PZW:
odznaczenia1.pdf
Uchwała w sprawie skreślania przez zarządy kół członków PZW:
skreslenie.pdf