Plan pracy Zarządu


PLAN PRACY ZARZĄDU KOŁA PZW
SOCHACZEW - MIASTO W 2015 ROKU1). Posiedzenia Zarządu w każdy pierwszy wtorek lub wg harmonogramu miesiąca godz.18.00 w siedzibie Koła        w pawilonie PZW Pl.Kościuszki 16.

2). Zarząd będzie współpracował z władzami samorządowymi naszego terenu w sprawach istotnych

     dla celów PZW  Sochaczew-Miasto i naszego regionu

3). Zarząd szczególną uwagę zwróci na młodzież celem pozyskiwania nowych Członków PZW, a także

      będzie kontynuował działalność szkółki wędkarskiej przy kole.

4).Zarząd wraz z Kapitanatem Sportowym opracuje terminarz imprez sportowych i przeprowadzi 

      zawody 

5). Zarząd prowadził będzie pod nadzorem ichtiologa racjonalną gospodarkę zarybieniową zalewu,oraz

       rzeki Bzury (obwód rybacki nr.3. tj.od ujścia rzeki Rawki do ujścia rzeki Bzury)

6.)  Zarząd w porozumieniu z ichtiologiem lub hydrologiem w razie potrzeby dokona wapnowania

       zalewu  

7). Zarząd informował będzie Członków Koła o zmianach w przepisach PZW.


8). Zarząd prowadził będzie dokumentację Koła.

9). Zarząd dokona konserwacji posiadanego sprzętu do rozgrywania zawodów,sprzątania,koszenia

      trawy,naprawy tablic informacyjnych itp...

10.)Zarząd wraz ze Społeczną oraz Państwową Strażą Rybacką szczególną uwagę zwróci na ochronę 

      wód przed kłusownictwem,zanieczyszczeniami i wandalizmem itp..
Zarząd Koła PZW
Sochaczew-Miasto.